Last Resort

เขมภาค นพจินดา

Action

23 นาที

"เมื่อนาฬิกาชีวิตเริ่มนับถอยหลัง เหลืออะไรบ้างที่คุณยังไม่ได้ทำ"

ชัย อดีตตำรวจวัยเกษียณ ออกจากราชการหลังถูกเพื่อนร่วมอาชีพดักเล่นงานขณะกำลังใช้บริการสถานบันเทิง เขาใช้ชีวิตอย่างไร้ซึ่งจุดมุ่งหมาย วนเวียนอยู่กับความแค้นที่ไม่หายไปตามกาลเวลา จนเมื่อนาฬิกาชีวิตเริ่มนับถอยหลัง ก็ปลุกเร้าให้เขาลุกขึ้นเพื่อชำระหนี้แค้นในอดีตที่ฝังใจให้จบสิ้น

Showtimes

29 JUL

30 JUL

31 JUL

01 AUG

02 AUG