ละอองอากาศ

พัทธนัช ปิยะเลิศมงคล

Documentary

18 นาที

" พวกเราได้พูดคุยกับคนไร้บ้าน ต่างคนต่างมีรายละเอียดชีวิตที่ต่างกัน ทั้งความชอบ ความฝัน ความทรงจำ หลังจากเราได้พูดคุยกับพวกเขา ทำให้เราเลิกเรียกพวกเขาว่าคนไร้บ้านอีกต่อ "

ชีวิตของคนไร้บ้าน 3 คนที่มีรายละเอียดชีวิตต่างกัน ทั้งความชอบ ความฝัน ความทรงจำ แต่สิ่งหนึ่งที่เขามีร่วมกันคือคุณค่าความเป็นมนุษย์

Showtimes

29 JUL

30 JUL

31 JUL

01 AUG

02 AUG