FLOW ON SICK

ธนกร ธิราพงษ์

Dark Comedy

30 นาที

"เมื่อจังหวะของดนตรีต้องเปลี่ยนไปตามความซวยของชีวิต"

เรื่องราวของ “เชา” นักเรียนสาขาดนตรีแจ๊ส เอกกลอง ที่อยู่ๆเกิดมีอาการแปลกประหลาดขึ้นกับแขนซ้ายของตัวเอง ส่งผลให้ไม่สามารถตีกลองได้อีกเหมือนเดิม ทำให้เขาต้องหาวิธีการต่างๆเพื่อทำให้ตัวเองยังสามารถตีกลองต่อไปให้ได้

Showtimes

29 JUL

30 JUL

31 JUL

01 AUG

02 AUG